przejdź do treści

Majątek, którym Spółka dysponuje (informacje o przychodach i stratach)


Kapitał zakładowy spółki.

Zgodnie z KRS kapitał zakładowy Spółki wynosi 276 525 600 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 345 657 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) udziały po 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) każdy.

Wszystkie udziały objęte są przez  Gminę Miasto Szczecin.

Dane finansowe Spółki za rok 2017.

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 480 268 776,14 zł.

2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 (od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.) wykazuje przychody netto ze sprzedaży w wysokości 42 118 183,37 zł oraz zysk netto w wysokości 1 533 993,57 zł.


udostępnił: TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o., wytworzono: 2018/06/07, odpowiedzialny/a: Izabela Frynas, wprowadził/a: Elżbieta Małecka, dnia: 2018/06/07 10:15:57
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Małecka  2018/06/07 10:15:57  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2017/09/19 09:33:05  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2017/09/11 11:54:22  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2017/05/10 12:20:03  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2016/07/25 15:24:30  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2016/07/25 15:16:26  modyfikacja wartości 
Dominik Boruta  2016/06/29 11:50:41  modyfikacja wartości 
Dominik Boruta  2016/04/06 08:06:33  modyfikacja wartości 
Dominik Boruta  2015/11/06 12:39:00  modyfikacja wartości 
Dominik Boruta  2015/01/21 14:17:35  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2010/09/09 11:49:39  modyfikacja wartości 
Piotr Gumowski  2009/06/17 11:10:27  modyfikacja wartości 
Elżbieta Małecka  2009/01/12 09:59:48  modyfikacja wartości 
Piotr Gumowski  2008/09/25 09:09:04  nowa pozycja